Schalke Logo
mail to: ASMB

Schalke Logo

Tischlogoprototyp

Modellmaßstab 1:1

08/08/02